Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (u kunt het formulier downloaden via deze link), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien u verder bent gegaan dan beoordelen of u het product wilt behouden mogen wij waardevermindering voor de ontstane schade in rekening brengen.

Het adres waar u de goederen naar terugstuurt is:
GardenSpace
Weerestraat 11
3044 BG Rotterdam
Nederland

Hieronder beschrijven wij de procedure

 1. Binnen 14 dagen na aflevering van het product stuurt u het volledig ingevulde modelformulier voor herroeping naar info@gardenspace.nl. U kunt het formulier downloaden via deze link. Nadat u ons op de hoogte heeft gesteld heeft u nog uiterlijk 14 dagen om het product aan ons terug te sturen/te brengen. U kunt er ook voor kiezen om binnen 14 dagen na ontvangst het product aan ons terug te zenden. Let er dan wel op dat het product duidelijk is voorzien van een schriftelijke mededeling waaruit uw herroeping blijkt.
 2. Binnen 48 uur ontvangt u van GardenSpace een bevestiging van de ontvangst van het modelformulier.
 3. U heeft de volgende mogelijkheden om het product terug te bezorgen aan GardenSpace naar het adres zoals aangegeven op het modelformulier voor herroeping:
  1. U kunt het product zelf terugbrengen: in dit geval meld u ons per e-mail op info@gardenspace.nl op welke datum u komt inclusief een tijdsindicatie. De kosten voor het terugbezorgen zijn voor uw rekening.
  2. U kunt het product terugsturen via een door u te kiezen vervoerder. Wij verzoeken u ook om in dit geval te melden dat u het product terugstuurt. Dit kan per e-mail op info@gardenspace.nl. Graag horen wij op welke datum het product bij GardenSpace wordt afgeleverd inclusief een tijdsindicatie. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.
  3. U kunt het product laten ophalen door GardenSpace. U kunt dit per e-mail op info@gardenspace.nl melden inclusief de door u gewenste datum waarop het product bij u opgehaald kan worden. Het tijdstip van ophaling ligt tussen 08.00 uur en 13.00 uur. De kosten voor de ophaling door GardenSpace zijn gelijk aan de verzendkosten zoals GardenSpace die in rekening brengt voor het betreffende product. Deze kosten zijn voor uw rekening en zullen in mindering worden gebracht op het bedrag wat GardenSpace aan u zal crediteren uit hoofde van uw herroeping.
 4. Ongeacht voor welke optie u kiest bij 3. gelden voor volledige terugbetaling de volgende voorwaarden:
  1. Het product dient zich in originele staat te bevinden alsmede compleet en onbeschadigd te zijn
  2. De zakjes met kleine onderdelen dienen ongeopend te zijn
  3. Het product moet terug gedaan zijn in de originele verpakking die zoveel als redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd moet zijn
  4. De verpakking moet goed dichtgeplakt zijn en weer de oorspronkelijke afmetingen en gewicht hebben.
  5. Voordat u het product transporteert of terugstuurt stuurt u via info@gardenspace.nl een foto van het pakket aan GardenSpace ter beoordeling. Dit is van belang om eventuele toeslagen van de transporteur te voorkomen. GardenSpace stuurt u binnen 48 uur een bevestiging of het product op deze wijze geretourneerd kan worden.
 5. Na ontvangst door GardenSpace van het product zal GardenSpace het aankoopbedrag plus de verzendkosten (indien deze in rekening gebracht werden) aan u crediteren. Indien u voor het retourneren gekozen heeft voor ophaling door GardenSpace zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag.